Scroll to top
© 2023, PIMLEGAL - YOUR DIGITAL LAW EXPERT
en th

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

Laundry Bangkok เป็นบริษัทให้บริการซักรีดและซักแห้งในประเทศไทย เมื่อธุรกิจขยายตัว พวกเขาเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในไม่ช้าพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการปกป้องทางกฎหมายและความชัดเจนสำหรับซอฟต์แวร์ของตน

Laundry Bangkok หันไปหา Pimlegal ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อขอความช่วยเหลือในการร่างและดำเนินการตามข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) สำหรับซอฟต์แวร์ของตน

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อตกลงซอฟต์แวร์ของ Pimlegal ได้ทำการประเมินซอฟต์แวร์ของ Laundry Bangkok อย่างละเอียด และระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญที่จำเป็นต้องระบุใน EULA พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Laundry Bangkok เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของพวกเขา เพื่อให้มั่นใจว่า EULA ได้รับการปรับให้เหมาะกับธุรกิจและซอฟต์แวร์ของพวกเขา

EULA สรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงขอบเขตของใบอนุญาต ข้อจำกัดในการใช้งานและการแจกจ่าย ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา การรับประกันและความรับผิด และสิทธิ์ในการยุติ

นอกจากนี้ Pimlegal ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรวม EULA เข้ากับกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้มีโอกาสอ่านและยอมรับข้อกำหนดก่อนใช้ซอฟต์แวร์

จากคำแนะนำของ Pimlegal บริษัท Laundry Bangkok สามารถปกป้องซอฟต์แวร์ของตนและจำกัดความรับผิดตามกฎหมายโดยการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างชัดเจน พวกเขายังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพด้วยการแสดงความมุ่งมั่นในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

โดยรวมแล้ว ความร่วมมือระหว่าง Laundry Bangkok และ Pimlegal ส่งผลให้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ปลายทางประสบความสำเร็จและครอบคลุม ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและความสบายใจ

นอกจากนี้ เรายังมีคำแนะนำสำหรับองค์กรสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์และการเจรจาเงื่อนไขสัญญากับบุคคลที่สาม เช่น สำหรับแอปพลิเคชันมือถือของคุณ เป็นต้น

Task

นอกจากนี้ เรายังมีคำแนะนำสำหรับองค์กรสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับการให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์และการเจรจาเงื่อนไขสัญญากับบุคคลที่สาม เช่น สำหรับแอปพลิเคชันมือถือของคุณ เป็นต้น

 • Date

  January 4, 2023

 • Skills

  ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

 • Client

  Laundry App Company

 • See more:

  Software Agreements

Share project